โครงการผู้บริหารพบบุคลากร และแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) กล่าวเปิดงาน และมอบนโยบายวิทยาเขตศรีราชา การแนะนำบุคลากรใหม่ และแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม

P1000329 P1000330 P1000351 17 P1000378 P1000383
18 25 33 P1000402 P1000417 P1000411
P1000422 P1000427 P1000443 P1000447 P1000452 P1000460