วันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

         เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบปีที่ 16 ณ อาคาร 19 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ภายในงานยังมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงแสดงผลงานวิชาการของอาจารย์ นิสิต และความร่วมมือจากชุมชนที่คณะฯ ให้การสนับสนุน รวมทั้งพิธีมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากร นิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มุ่งหวังเพื่อให้นิสิตต่อยอดโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้นิสิตเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณภาพ เป็นอนาคตของครอบครัว และสังคมประเทศชาติสืบเนื่องต่อไป

IMG 8070 IMG 8078 IMG 8081 IMG 8085 IMG 8087 IMG 8111
IMG 8112 IMG 8117 IMG 8133 IMG 8138 IMG 8145 IMG 8148
IMG 8159 IMG 8160 IMG 8179 IMG 8185 IMG 8231