รัฐมนตรี ICT เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G และ พิธีเปิด Co-Working Space

         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม และประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) และ เป็นประธานในพิธีเปิด Co-Working Space ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) กล่าวต้อนรับ หน.โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT) (ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์) กล่าวรายงานความคืบหน้าโครงการฯ หลังจากนั้น คณะรมต. พร้อมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชบเยื่ยมชม ห้อง DAT Co-Working Space ณ ชั้น G อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

17-18 200911 0035 17-18 200911 0034 17-18 200911 0033 17-18 200911 0032 17-18 200911 0031 17-18 200911 0030
17-18 200911 0029 17-18 200911 0028 17-18 200911 0027 17-18 200911 0026 17-18 200911 0025 17-18 200911 0024
17-18 200911 0023 17-18 200911 0022 17-18 200911 0021 17-18 200911 0020 17-18 200911 0019 17-18 200911 0018
17-18 200911 0017 17-18 200911 0016 17-18 200911 0008 17-18 200911 0007 17-18 200911 0006 17-18 200911 0005
17-18 200911 0003 17-18 200911 0004 17-18 200911 0002 17-18 200911 0001 17-18 200911 0009 17-18 200911 0010
17-18 200911 0011 17-18 200911 0012 17-18 200911 0013 17-18 200911 0014 17-18 200911 0015