พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 13 พลศึกษา

Techer63 200814 0002 Techer63 200814 0026 Techer63 200814 0018 Techer63 200814 0025 Techer63 200814 0017 Techer63 200814 0007
Techer63 200814 0003 Techer63 200814 0006 Techer63 200814 0004 Techer63 200814 0016 Techer63 200814 0012 Techer63 200814 0023
Techer63 200814 0022 Techer63 200814 0021 Techer63 200814 0020 Techer63 200814 0019 Techer63 200814 0015 Techer63 200814 0014
Techer63 200814 0013 Techer63 200814 0011 Techer63 200814 0010 Techer63 200814 0009 Techer63 200814 0008 Techer63 200814 0024
Techer63 200814 0005 Techer63 200814 0001 Techer63 200814 0030 Techer63 200814 0029 Techer63 200814 0028 Techer63 200814 0027