ร่วมแสดงความยินดี กับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร. เสรี กุญแจนาค) คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงความยินดี กับ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 15

200724 0018 200724 0019 200724 0016 200724 0017 200724 0011 200724 0013
200724 0008 200724 0009 200724 0010 200724 0007 200724 0006 200724 0004
200724 0005 200724 0002 200724 0001