อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

         รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) ให้การต้อนรับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) และ คณะผู้บริหาร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหารได้ร่วมรับฟัง การดำเนินการในเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวิทยาเขตศรีราชา หลังจากนั้นได้เยื่ยมชม Co-Woking Space, สำนักงาน DAT, สำนักงาน DGA และพื้นที่วิทยาเขตศรีราชาโดยรอบ

0001 0002 0003 0004 0005 0006
0007 0008 0009 0010 0011 0012
0013 0014 0015 0016 0017 0018
0019 0020 0021 0022 0023 0024
0025 0026 0027 0028 0029 0030
0031 0032 0033 0034 0035 0036
0037 0038 0039 0040 0041 0042
0043