มก.ศรช. บริจาค Face shield  ผ่านหน่วยกู้ชีพสว่างบริบูรณ์ 

         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา บริจาค Face shield จำนวน 900 ชิ้น ผ่านหน่วยกู้ชีพสว่างบริบูรณ์ เพื่อกระจายไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี

338916 338918