วิทยาเขตศรีราชามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับโรงพยาบาลในเขต อ.ศรีราชา

         เมื่อวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

S  3809287 S  3809289