วิทยาเขตศรีราชามอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับ ข้าราชการ ทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ

         เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ผศ.ดร.เกวลิน มะลิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปมอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ให้กับ ข้าราชการ ทหาร กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ โดยมี น.ท.วัชระ คำแก้ว ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 ร.ท.ถิรวัฒน์ ทองภาพ นายทหารกิจการพลเรือน พ.จ.อ.เดชา สุนทรส ผู้ประสานงาน พร้อมคณะให้การต้อนรับ

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (5) 1 (6) 1 (8)
1 (9)