พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด

         วันที่ 5 มีนาคม 2563 น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้นำแอลกอฮอล์เจล ที่ผลิตโดยคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มอบให้กับนายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส cOVID-19

S  22388747 S  22388742 S  22388744 S  22388746 S  22388750 S  22388753
S  22388757