KU RUN วิ่งลั่นทุ่ง วิทยาเขตศรีราชา

         วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 อดีตอธิบดีดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์) พร้อมด้วย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง) รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) เปิดโครงการแข่งขันเดิน –วิ่ง เพื่อสุขภาพ KU RUN ครั้งที่ 1 ในซีรีย์ที่ 3 หรือ สนามที่ 3 KU RUN
"วิ่งมหาสนุก ลั่นมหาสมุทร" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีนักวิ่งตั้งแต่อายุ 10 - 60 ปี ขึ้นไป จำนวนกว่า 3,500 คน
ร่วมโครงการฯ

KUSRC RUN2 200217 0096 kusrc run 200217 0053 KUSRC RUN2 200217 0113 kusrc run 200217 0051 kusrc run 200217 0055 KUSRC RUN2 200217 0095
kusrc run 200217 0036 KUSRC RUN2 200217 0098 KUSRC RUN2 200217 0100 kusrc run 200217 0049 kusrc run 200217 0047 kusrc run 200217 0048
kusrc run 200217 0050 kusrc run 200217 0052 kusrc run 200217 0054 kusrc run 200217 0056 kusrc run 200217 0057 kusrc run 200217 0011
kusrc run 200217 0014 kusrc run 200217 0015 kusrc run 200217 0021 kusrc run 200217 0024 kusrc run 200217 0025 kusrc run 200217 0028
kusrc run 200217 0032 kusrc run 200217 0033 kusrc run 200217 0034 kusrc run 200217 0035 kusrc run 200217 0037 kusrc run 200217 0038
kusrc run 200217 0039 kusrc run 200217 0041 kusrc run 200217 0042 kusrc run 200217 0044 kusrc run 200217 0045 kusrc run 200217 0046
kusrc run 200217 0058 kusrc run 200217 0059 kusrc run 200217 0060 KUSRC RUN2 200217 0002 kusrc run 200217 0061 kusrc run 200217 0063
kusrc run 200217 0064 kusrc run 200217 0069 kusrc run 200217 0109 kusrc run 200217 0110 kusrc run 200217 0119 kusrc run 200217 0120
kusrc run 200217 0123 kusrc run 200217 0125 kusrc run 200217 0127 kusrc run 200217 0128 kusrc run 200217 0129 kusrc run 200217 0130
kusrc run 200217 0131 kusrc run 200217 0134 KUSRC RUN2 200217 0064 kusrc run 200217 0135 kusrc run 200217 0138 kusrc run 200217 0139
kusrc run 200217 0140 kusrc run 200217 0141 kusrc run 200217 0142 kusrc run 200217 0144