โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต

         เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ (นางสาวอารยา พืชผล) พร้อมบุคลากรจากกองวิเทศสัมพันธ์ เยือนวิทยาเขตศรีราชา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการของกองวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้ "โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจรวิทยาเขต" โดย รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานในพิธีและกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี วิทยาเขตศรีราชา

1 (1) 1 (2) 2 (2) 2 (4) 2 (5) 2 (7)
2 (9) 2 (11) 2 (12) 2 (17) 2 (18) 2 (19)
2 (23) 2 (36) 2 (38) 2 (39) 2 (41) 2 (42)
2 (43) 2 (44) 2 (45) 2 (46) 2 (47) 2 (48)
2 (49)