ประธานชุมชน 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าพบ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ประธานชุมชน 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าพบ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) และคณะผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เนื่องในโอกาศเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 พร้อมกับร่วมกันหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 1 วิทยาเขตศรีราชา

DSCF2938 DSCF2942 DSCF2948 DSCF2954 DSCF2956 DSCF2966
DSC 0198 DSC 0199 DSC 0200 DSC 0203 DSC 0204 DSC 0205
DSC 0207 DSC 0208 DSC 0209 DSC 0214 DSCF2980 DSCF2982
DSCF2983 DSCF2986 DSCF2988 DSCF2992 DSCF2994 DSCF2997
DSCF3001 DSCF3004 DSCF3008 DSCF3009