มอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่

         วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา (ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค) พร้อมด้วย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต (ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์) เดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ให้แก่ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา (นายธานี รัตนานนท์), นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง (นางจินดา ถนอมรอด) และ ที่ปรึกษาประธานชุมชน 23 ชุมชน (นายสุวรรณทอง คำภูมี)

1 (10) 1 (11) 1 (12) 1.1 1.2