วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

          วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นตัวแทนวิทยาเขตศรีราชาวางพวงมาลา ม.ล.ชูชาติ กำภู เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 40 ปี

IMG 1939 IMG 1957 IMG 1935 IMG 1988 DSC 3340 65110
393504 IMG 2421