อธิการบดีพบผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของวิทยาเขตศรีราชา พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G Testbed และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)

0001 0002 0003 0005 0008 0009
0010 0011 0012 messageImage 1565078644925 messageImage 1565078658662 messageImage 1565078671618