การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC

      การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC ณ อาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00 น. ห้อง 23508 โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ผศ.ดร. ภัทรวดี สุมทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ให้การต้อนรับ โดยมีผู้ร่วมประชุมจาก สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) รวมทั้งภาคเอกชนประกอบด้วย AIS TOT CAT และ Huawei พร้อมเยี่ยมชมแลปทดสอบ 5G ที่ห้อง 23402

5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0001 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0002 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0003 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0004 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0005 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0007
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0008 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0009 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0010 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0011 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0012 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0013
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0014 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0015 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0016 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0017 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0018 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0019
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0020 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0021 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0022 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0023 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0024 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0025
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0026 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0027 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0028 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0029 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0030 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0031
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0032 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0033 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0034 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0035 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0036 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0037
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0038 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0039 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0040 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0041 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0042 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0043
5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0044 0 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0045 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0046 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0048 5G วิศวะ ๑๙๐๗๑๘ 0049 เปิดสถานีบรรจุไฟฟ้า ๑๙๐๗๑๘ 0025