โครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ จุดบริการ หน้าตลาดสี่มุมเมือง ถนนสุขุมวิท จัดโดยเทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

444728 0 444729 0 444733 0 1175460 1175461 1175464 0
S  3694666 0 S  3694667 0 S  3694668 0