เยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ทดสอบ 5G

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมด้วยสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ทดสอบ 5G ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและนำพาเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการ

P2089644 P2089648 P2089656 P2089662 P2089664 P2089671
P2089672 P2089677 P2089695 P2089701 P2089705 P2089709
P2089710 P2089713 P2089716 P2089721 P2089723 P2089724
P2089725 P2089727 P2089729 P2089732 P2089733 P2089734
P2089736 P2089738 P2089740 P2089744 P2089753 P2089755
P2089759 P2089763 P2089764 P2089766 P2089767 P2089771
P2089772