พิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT)

  วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้ทำพิธีเปิดโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (DAT) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดโครงการ

P2089461 P2089471 P2089483 P2089488 P2089489 P2089496
P2089502 P2089504 P2089506 P2089509 P2089510 P2089517
P2089518 P2089525 P2089527 P2089531 P2089534 P2089541
P2089548 P2089553 P2089562 P2089573 P2089575 P2089580
P2089591 P2089592 P2089598 P2089608 P2089612 P2089616
P2089625 P2089630 P2089638 P2089641