ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

  รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์

0002 0003 0005