ประธานชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง อวยปีใหม่ 2562

   ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง ร่วมอวยพรและมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2562 แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

S 93896764 S 93896765 S 93896768 S 93896770 S 93896771 S 93896772
S 93896773 S 93896774 S 93896775 S 93896777 S 93896778 S 93896780
S 93896781 S 93896782 S 93896783 S 93896786 S 93896788 S 93896790
S 93896792 S 93896793 S 93896794 S 93896795 S 93896798 S 93896799
S 93896802