เข้าอวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการอธิการบดี

   รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาพร้อมบุคลากรวิทยาเขตเข้าอวยพรปีใหม่นายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการอธิการบดี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561

88977 88978 88979 88980