มอบน้ำดื่มให้กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

   ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มให้กับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบังในพิธีเปิดจุดบริการประชานชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังร่วมรับมอบเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

88957