ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC

          ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) ในพื้นที่ EEC ร่วมกับ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และภาคเอกชน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

PB238019 PB238020 PB238022 PB238024 PB238026 PB238028
PB238031 PB238032 PB238033 PB238039 PB238044 PB238052
PB238053 PB238054 PB238061 PB238063 PB238066 PB238068
PB238070 PB238076 PB238078 PB238082 PB238085 PB238087
PB238091 PB238092 PB238093 PB238095 PB238103 PB238108
PB238110 PB238112 PB238116 PB238117 PB238120 PB238122
PB238123 PB238125 PB238126 PB238128 PB238131 PB238133
PB238138 PB238143 PB238146 PB238149 PB238153 PB238157
PB238159 PB238160 PB238162 PB238169 PB238173 PB238187
PB238189 PB238193 PB238196 PB238202 PB238206 PB238217
PB238222 PB238228 PB238230 PB238237 PB238241 PB238247
PB238251 PB238255 PB238257 PB238258 PB238261 PB238262
PB238263 PB238264 PB238265 PB238266 PB238268 PB238271
PB238277