พิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี

          รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี และพิธีเปิดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

33549 R13 50 R12 03 R13 48 R13 53 R12 08
R13 51 R12 62 33548 R12 64 R12 65 R12 67
R13 69 R13 70 R12 68 R12 12 33590 33591
33592