ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี

          รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ วิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาเขต ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

S  19415069 R11 09 R12b 49 R13 36 R12b 50 R12b 02
R12A 14