พิธีทอดกฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา พร้อมบุคลากรเข้าร่วมพิธีทอดกฐิน?พระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดศาลาปูนราชวรวิหาร อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

S  19415054 S  19415055 S  19415056 S  19415057