โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

     ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 - 13.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะฯ ประชุมหารือโครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล (Digital Manpower) รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ร่วมกับ รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
     และในเวลา 14.00 น. คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้เยี่ยมชมบริษัท Unithai Shipyard and Engineering จำกัด ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

P8034630 P8034639 P8034650 P8034653 P8034659 P8034665
P8034672 P8034673 P8034676 P8034677 P8034681 P8034682
P8034688 P8034694 P8034699 P8034702 P8034705 P8034709
P8034713 P8034724 P8034727 P8034729 P8034731 P8034732
P8034743 P8034755 P8034757 P8034758 P8034767 P8034785
P8034788 P8034794 P8034836 P8034838 P8034841 P8034850
P8034862 P8034868 P8034872 P8034877 P8034880 P8034884
P8034886 P8034890 P8034892 P8034903 P8034909 P8034914
P8034920 P8034923 P8034933 P8034938 P8034941 P8034942
P8034945 P8034951 P8034955 P8034965 P8034968 P8034974
P8034981 P8034984 P8034986 P8034987 P8034995 P8034997
P8034999 P8035007 P8035015 P8035033 P8035039 P8035043
P8035044 P8035046 P8035060 P8035069 P8035082 P8035086
P8035087 P8035095 P8035096 P8035100 P8035104 P8035108
P8035112 P8035113 P8035118 P8035120 P8035125 P8035128
P8035129 P8035131 P8035133 P8035137 P8035139 P8035143
P8035144 P8035145 P8035146 P8035150 P8035152 P8035154