ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  ชมรมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปราจีนบุรี มอบของที่ระลึกให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในการให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมด้านการพัฒนาทักษะภาษา (อังกฤษและจีน) ให้กับนักเรียนประถมศึกษาในเขตภาคตะวันออก

S 70975495 S 70975497 S 70975498 S 70975499 S 70975500 S 70975501
S 70975502 S 70975503 S 70975504 S 70975505 S 70975506 S 70975507
S 70975508 S 70975509 S 70975510 S 70975511 S 70975514 S 70975515
S 70975517