บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบกรวยจราจร

  วันที่ 21 กันยายน 2560 รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา รับมอบกรวยจราจร จำนวน 250 ชุด จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

DSC 0002 DSC 0004 DSC 0005 DSC 0007 DSC 0009 DSC 0012
DSC 0016 DSC 0018 DSC 0023 DSC 0025 DSC 0026