โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชม และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารวิทยาเขต และ ส่งมอบรถชมวิวให้แก่วิทยาเขตศรีราชาร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และร่วมกิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตใหม่ (ku 77)

DSC 0652 DSC 0657 DSC 0660 DSC 0663 DSC 0664 DSC 0667
DSC 0669 DSC 0683 DSC 0685 DSC 0690 DSC 0695 DSC 0700
DSC 0702 DSC 0705 DSC 0710 DSC 0711 DSC 0712 DSC 0713
DSC 0715 DSC 0717 DSC 0720 DSC 0723 DSC 0724 DSC 0725
DSC 0727