พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 1

  รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และ นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดผลงาน Digital KU Awards ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน (pioneer award) และรางวัลส่งเสริมการกระจายความรู้ดีเด่น

18301592 1335741376509406 6185047876832921081 n 18268319 1335741229842754 9190978366415685706 n 18268390 1335740006509543 7604829295030772580 n 18274975 1335741416509402 4920482101273431999 n 18301491 1335740609842816 2098001544519687135 n 18198704 1335742869842590 8621355616415310097 n
18301274 1335743243175886 1170023456090694881 n 18301408 1335743786509165 2490860742554803392 n 18301944 1335743229842554 2414787139947994193 n S  2506867 S  2506869