โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559

1 (3) 1 (5) 1 (9) 1 (11) 1 (12) 1 (14)
1 (15) 1 (16) 1 (17) 1 (18) DSC 0364 DSC 0369
DSC 0372 DSC 0373 DSC 0376 DSC 0378 DSC 0379 DSC 0381
DSC 0384 DSC 0386 DSC 0389 DSC 0390 DSC 0402 DSC 0405
DSC 0407 DSC 0408 DSC 0409 DSC 0413 DSC 0414 DSC 0415
DSC 0421 DSC 0422