พิธีเปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ประจำปีงบประมาณ 2559 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

RBD 002 RBD 006 RBD 008 RBD 010 RBD 011 RBD 012
RBD 015 RBD 019 RBD 021 RBD 022 RBD 025 RBD 028
RBD 029 RBD 033 RBD 034 RBD 035 RBD 036 RBD 038
RBD 039 RBD 042 RBD 045 RBD 051 RBD 053 RBD 054
RBD 055 RBD 058 RBD 087 RBD 090 RBD 096 RBD 104
RBD 105 RBD 109 RBD 113 RBD 137 RBD 163 RBD 164
RBD 169 RBD 173 RBD 194 RBD 195 RBD 196 RBD 197
RBD 201 RBD 202 RBD 203 RBD 208 RBD 211 RBD 212
RBD 229 RBD 231 RBD 263 RBD 281 RBD 287 RBD 290
RBD 325 RBD 334 RBD 338 RBD 341 RBD 350 RBD 352
RBD 354 RBD 355 RBD 361 RBD 363 RBD 379 RBD 381
RBD 388 RBD 389 RBD 391 RBD 409 RBD 410 RBD 411
RBD 412 RBD 413 RBD 414 RBD 415 RBD 437 RBD 455
RBD 473