ต้อนรับ รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา

  การต้อนรับและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยเบื้องต้นได้มีพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะศาลพ่อปู่ฤษีตาวัว ศาลปู่ขาว และพระพุทธชินสีห์จำลอง โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเข้ารับหน้าที่การบริหารงานของวิทยาเขตศรีราชา ในการนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ได้แถลงนโยบายและแนวทางการบริหารงานวิทยาเขตศรีราชา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรได้รับทราบ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

DSC 0625 DSC 0629 DSC 0634 DSC 0636 DSC 0640 DSC 0642
DSC 0646 DSC 0654 DSC 0656 DSC 0659 DSC 0660 DSC 0665
DSC 0672 DSC 0674 DSC 0676 DSC 0678 DSC 0679 DSC 0682
DSC 0683 DSC 0684 DSC 0685 DSC 0686 DSC 0687 DSC 0688
DSC 0689 DSC 0691