ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ “เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง” รุ่นที่ 15

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี เชิดชูเกียรติ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" รุ่นที่ 15 และได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ได้เป็นนิสิตเก่าซึ่งเคยได้รับ "เกษตรศาสตร์ ปราดเปรื่อง" เพื่อรับการแสดงความยินดีในโอกาสปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

S  8831013 S  8831014