อวยพรปีใหม่นายอำเภอศรีราชา

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

S  15917062 S  15917063 S  15917064