ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 23 คณะบริหารธุรกิจ

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัล ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาปีที่ 23 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

S  8822788 S  8822789 S  8822790 S  8822791 S  8822795 S  8822799