เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ของโรงพยาบาลวิภาราม

  นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นตัวแทนวิทยาเขตศรีราชาพร้อมบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ของโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบังร่วมกับ 8 ภาคีเครือข่าย

21417 21421 21419 21420 21424 21422
21423 21425