ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีมหากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับผ้ากฐินพระราชทานไปถวายยังพระอารามหลวง เป็นประจำทุกปี และปีนี้ ได้นำผ้ากฐินพระราชทานถวาย ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีมหากุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

image1 image2 image4 image5 image6 image7
image8 (1) image9