ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาแสดงความยินดีและร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IMG 5360 IMG 5363 IMG 5366 IMG 5367 IMG 5369 IMG 5373
IMG 5379 IMG 5387 IMG 5393 IMG 5398 IMG 5400 IMG 5409
IMG 5412 IMG 5424 IMG 5429 IMG 5432 IMG 5440 IMG 5441
IMG 5442 IMG 5444 IMG 5447 IMG 5448