โครงการ ทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีพิธีเปิด "โครงการทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า" โดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2558 ณ อาคาร 11 อาคารสถานที่และยานพาหนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา การนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะเจ้าของสถานที่ในการจัดโครงการ ได้กล่าวต้อนรับประธาน และผู้เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ นายวันชาติ วรรณพราหม ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง อำเภอศรีราชา ได้ขึ้นเวทีเพื่อกล่าวเปิดโครงการ เมื่อประธานได้กล่าวเปิดแล้ว ผู้บริหารจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดโครงการ หลังจากนั้น นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้ผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ ท้ายนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม ได้มอบของที่ระลึกให้ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง จากการจัดโครงการดังกล่าว มีประชาชนจากชุมชนแหลมฉบังและพื้นที่ใกล้เคียง นำสุนัขและแมว มาทำหมันและฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 2 วัน ประมาณ 250 ตัว

DSC 0004 DSC 0014 DSC 0049 DSC 0051 DSC 0054 DSC 0055
DSC 0063 DSC 0070 DSC 0079 DSC 0084 DSC 0091 DSC 0092
DSC 0099 DSC 0101 DSC 0104 DSC 0107 DSC 0111 DSC 0112
DSC 0114 DSC 0117 DSC 0119 DSC 0121 DSC 0124 DSC 0125
DSC 0127 DSC 0130 DSC 0153 DSC 0162 DSC 0166 DSC 0168
DSC 0172 DSC 0177 DSC 0182 DSC 0192 DSC 0193 DSC 0196
DSC 0201 DSC 0203 DSC 0205 DSC 0206 DSC 0208 DSC 0214
untitled-0111 untitled-0134