การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชากำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558 ในการนี้ รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชากล่าวแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่บัณฑิต ณ อาคารพลศึกษา และร่วมถ่ายรูปหมู่กับบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ณ ลาดจอดรถข้างอาคารพลศึกษา

AVS 4957 AVS 4958 AVS 4962 AVS 4967 AVS 4974 AVS 4976
AVS 4979 AVS 4985 AVS 4994 AVS 5006 AVS 5013 AVS 5015
AVS 5021 AVS 5033 AVS 5034 AVS 5039 AVS 5051 AVS 5062
AVS 5068 AVS 5072 AVS 5075 AVS 5077 AVS 5087 AVS 5107
AVS 5218 AVS 5236 image1 (6) image3 (5) image4 (2) image6 (2)
image7 (1)