ประชุมเตรียมการโครงการทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา เข้าร่วมประชุมกับนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบังและทีมงาน น.สพ.ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 นายนิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และน.สพ.จำเรือง พานเพียรศิลป์ ประธานชมรมสัตวแพทย์ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมการโครงการทำหมันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในวิทยาเขตศรีราชาและเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

DSC 0892 DSC 0893 DSC 0894 DSC 0895 DSC 0897 DSC 0898
DSC 0899 DSC 0904 DSC 0905 DSC 0906 DSC 0907 DSC 0910
DSC 0911 DSC 0912 DSC 0913