อวยพรครบรอบวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเชตศรีราชา และนายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นตัวแทนของวิทยาเขตศรีราชาเข้าเยี่ยมคารวะ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่าน (26 กันยายน 2558) พร้อมทั้งขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากท่าน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

image1 (3) image3 image4 image5 image6