องค์การบริหารองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

    องค์การบริหารองค์การนิสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อความเป็นศิริมงคลกับนิสิตโดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบเหรียญเรียนดีให้แก่นิสิต ร่วมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ โดยการนี้ได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาในโครงการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน-นักศึกษา ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 23 ชุมชน งบประมาณ 3,500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ณ อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

1-0637 1-0639 1-00821 1-00823 1-00826 1-00829
1-00833 1-00835 1-00839 1-00840 1-00852 1-00858
1-00862 1-00881 1-00892 1-00895 1-00904 1-00906
1-00912 1-00913 1-00922 1.1-0655 1.1-0661 1.1-0668
1.1-0672 1.1-0674 1.1-0675 1.1-0678 1.1-0684 1.1-0686
1.1-0692 1.1-0706 1.1-0709 1.1-0710 1.1-0711 1.1-0717
1.1-0725 1.1-00878 1.1-00885 1.1-00894 1.1-00925 1.1-00928
1.1-00931 1.1-00932 1.1-00934 1.1-00935 1.1-00936 1.1-00937
1.1-00939 1.1-00947 1.1-00948 1.1-00951 1.1-01006 1.1-01009
1.1-01016 1.1-01031 1.1-01038 1.1-01069 1.1-01071 1.1-01082
1.1-01089 1.1-01094 1.1-01109 1.1-01112 1.1-01113 1.1-01115
1.2-00971 1.2-01005 1.2-01039 1.2-01041 1.2-01043 1.2-01047
1.2-01048 1.2-01050 1.2-01051 1.2-01053 1.2-01057 1.2-01061
1.2-01066 1.2-01077 1.2-01085