โครงการบริจาคโลหิต "ให้โลหิต ให้ชีวิต"

    รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา นายอุกฤษณ์ มนูจันรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ร่วมบริจาคโลหิต และเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ นิสิต บุคลากรที่มีจิตอาสาในโครงการให้เลือดให้ชีวิต จัดโดยงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

AVS 3472 AVS 3474 AVS 3476 AVS 3479 AVS 3481 AVS 3482
AVS 3483 AVS 3485 AVS 3486 AVS 3487 AVS 3488 AVS 3490
AVS 3491 AVS 3492 AVS 3494 AVS 3496 AVS 3497 AVS 3498
AVS 3500 AVS 3501 AVS 3503 AVS 3504 AVS 3505 AVS 3507
AVS 3508 AVS 3509 AVS 3511 AVS 3516 AVS 3521 AVS 3523
AVS 3526 AVS 3527 AVS 3528 AVS 3530 AVS 3531 AVS 3532
AVS 3533 AVS 3537 AVS 3538 AVS 3541 AVS 3545 AVS 3546
AVS 3547 AVS 3549