โครงการอบรมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง กำหนดจัดโครงการอบรมศิลปวัฒนธรรม (ดนตรีไทย) ให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2558 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้การอ่านโน้ต รวมถึงฝึกขับร้องเพลงไทยเดิม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงดนตรีไทยไว้ตราบนานเท่านาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ คุณธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 87 คน

11665899 993941920637055 259210214 o 11664809 993941933970387 1141222804 o 11665663 993941893970391 1802835912 o 11664972 993941940637053 1238485295 o 11660307 993941913970389 862858841 o 11660067 993941950637052 725216601 o
11660212 993941943970386 2085577931 o