เจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

    วันที่ 16-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา รศ. น.สพ. ดร. กมลชัย ตรงวานิชนาม รองอธิการบดี ม.เกษตรฯ วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วย นาย อุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต อาจารย์เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณะเดินทางอีก 7 ท่าน ได้เดินทางไปยังเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้เยี่ยมคารวะและเจรจาแนวทางความร่วมมือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว และ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao - NUoL) ในการที่จะสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในเชิงการจัดการธุรกิจระหว่างกันภายใต้โครงการประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน -- สปป. ลาว ตามที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจที่จะสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาอันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะฯ ในการสนับสนุนและนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ

1526643 10153467681400996 2729002763042064768 n 11028003 10153467681490996 8684194496191028206 n 11050854 10153467681460996 2803548470138550714 n 11061705 10153467681450996 1478025157521013181 n 11220479 10153467681475996 9019231116017300473 n 11223650 10153467681415996 4107172943137557873 n
11230968 10153467681485996 4160125995796371964 n 11402941 10153467681465996 4746274420417001341 n 11659265 10153467681470996 5505863855488185649 n